SSG – MARKNADSPLAN

Beteende vi vill styra: Få alla på företaget att presentera tjänsten SSG Produktdatabas på likartat sätt. Både som säljare, i annonser och annat tryckt material.

Lösning: Ta fram en marknadsplan och säljmaterial så att företaget kan strukturerar sina säljinsatser, jobbar mer långsiktigt och enhetligt.

08-649 75 00

Fortfarande det mest effektiva sättet för långväga kommunikation