MÅLERIFÖRETAGEN – UTVECKLINGSSAMTAL

Beteende vi vill styra: Få personalen att prestera mer och samtidigt trivas bättre. Med extra fokus på att få bort klagomål på ojämn arbetsbelastning över året.

Lösning: Förberedelsematerial inför personalsamtal. Så att medarbetaren i förväg kan fundera igenom sin arbetssituation och komma på lösningar hur vi gemensamt gör saker bättre.

08-649 75 00

Fortfarande det mest effektiva sättet för långväga kommunikation