KFS – HANDLEDARUTBILDNING

Beteende vi vill styra:

– Övergripande nivå: Bredda hur KFS medlemsföretag jobbar med rekrytering.

– Individnivå: Bättre introduktion av nya medarbetare på arbetsplatsen. En bra strukturerad introduktion leder till att den nyanställde kommer snabbare in i arbetet och gemenskapen. Trivs bättre. Producerar mer. Och stannar under fler år.

Lösning: En utbildning som lär ut de kunskaper som behövs för att känna sig trygg i handledarrollen.

08-649 75 00

Fortfarande det mest effektiva sättet för långväga kommunikation