S.E.R.O. – PROJEKTPÄRMAR

Beteende vi vill styra: Göra konferenserna mer lika varandra år till år. Samt höja nivån på arrangemanget.

Lösning: En helt ny typ av projektledningssystem. Materialet sätter tydliga ramar och ger den kunskap en driven student behöver för arrangera en konferens för 200–400 personer, utan någon tidigare erfarenhet.

08-649 75 00

Fortfarande det mest effektiva sättet för långväga kommunikation