Portfolio Tag: Strategi

KFS – HANDLEDARUTBILDNING

Beteende vi vill styra: - Övergripande nivå: Bredda hur KFS medlemsföretag jobbar med rekrytering. - Individnivå: Bättre introduktion av nya medarbetare på arbetsplatsen. En bra strukturer...


MÅLAREMÄSTARNA – PRIMING AV KONTOR

Beteende vi vill styra: Skapa en diskussion kring måleri och framtiden för måleribranschen. Lösning: Ta fram tavlor med grafitti-motiv och hänga upp i föreningens 1600-tals byggnad i Gamla St...


S.E.R.O. – PROJEKTPÄRMAR

Beteende vi vill styra: Göra konferenserna mer lika varandra år till år. Samt höja nivån på arrangemanget. Lösning: En helt ny typ av projektledningssystem. Materialet sätter tydliga ramar ...


SSG – MARKNADSPLAN

Beteende vi vill styra: Få alla på företaget att presentera tjänsten SSG Produktdatabas på likartat sätt. Både som säljare, i annonser och annat tryckt material. Lösning: Ta fram en markna...


KFS – BUDSKAPSPLATTFORM

Beteende vi vill styra: Att dokumentet ”lever” och inte blir en ”hyllvärmare”. Lösning: En budskapsplattform i form av produktblad. På så sätt får målgruppen tillgång till budskapen...


MÅLERIFÖRETAGEN – UTVECKLINGSSAMTAL

Beteende vi vill styra: Få personalen att prestera mer och samtidigt trivas bättre. Med extra fokus på att få bort klagomål på ojämn arbetsbelastning över året. Lösning: Förberedelsemate...


MÅLERIFÖRETAGEN – BLANKETTER

Beteende vi vill styra: Korrekt hantering av all pappersexcercis. Och det utan att medlemsföretagen har en juristexamen. Lösning: Översyn av Måleriföretagens alla blanketter. Målsättningen m...


VAD VILL DU?

Har du någon gång försökt att; få kunder att betala mer för dina produkter än konkurrenternas, skapa en organisation där alla drar åt samma håll, eller öka konverteringen i dina butiker? De...


08-649 75 00

Fortfarande det mest effektiva sättet för långväga kommunikation