Portfolio Tag: Research

KFS – HANDLEDARUTBILDNING

Beteende vi vill styra: - Övergripande nivå: Bredda hur KFS medlemsföretag jobbar med rekrytering. - Individnivå: Bättre introduktion av nya medarbetare på arbetsplatsen. En bra strukturer...


S.E.R.O. – PROJEKTPÄRMAR

Beteende vi vill styra: Göra konferenserna mer lika varandra år till år. Samt höja nivån på arrangemanget. Lösning: En helt ny typ av projektledningssystem. Materialet sätter tydliga ramar ...


SSG – MARKNADSPLAN

Beteende vi vill styra: Få alla på företaget att presentera tjänsten SSG Produktdatabas på likartat sätt. Både som säljare, i annonser och annat tryckt material. Lösning: Ta fram en markna...


VAD VILL DU?

Har du någon gång försökt att; få kunder att betala mer för dina produkter än konkurrenternas, skapa en organisation där alla drar åt samma håll, eller öka konverteringen i dina butiker? De...


08-649 75 00

Fortfarande det mest effektiva sättet för långväga kommunikation