Portfolio Tag: Nudging

S.E.R.O. – PROJEKTPÄRMAR

Beteende vi vill styra: Göra konferenserna mer lika varandra år till år. Samt höja nivån på arrangemanget. Lösning: En helt ny typ av projektledningssystem. Materialet sätter tydliga ramar ...


MÅLERIFÖRETAGEN – UTVECKLINGSSAMTAL

Beteende vi vill styra: Få personalen att prestera mer och samtidigt trivas bättre. Med extra fokus på att få bort klagomål på ojämn arbetsbelastning över året. Lösning: Förberedelsemate...


MÅLERIFÖRETAGEN – BLANKETTER

Beteende vi vill styra: Korrekt hantering av all pappersexcercis. Och det utan att medlemsföretagen har en juristexamen. Lösning: Översyn av Måleriföretagens alla blanketter. Målsättningen m...


VAD VILL DU?

Har du någon gång försökt att; få kunder att betala mer för dina produkter än konkurrenternas, skapa en organisation där alla drar åt samma håll, eller öka konverteringen i dina butiker? De...


08-649 75 00

Fortfarande det mest effektiva sättet för långväga kommunikation