Portfolio Tag: Företagskultur

KFS – HANDLEDARUTBILDNING

Beteende vi vill styra: - Övergripande nivå: Bredda hur KFS medlemsföretag jobbar med rekrytering. - Individnivå: Bättre introduktion av nya medarbetare på arbetsplatsen. En bra strukturer...


MÅLERIFÖRETAGEN – UTVECKLINGSSAMTAL

Beteende vi vill styra: Få personalen att prestera mer och samtidigt trivas bättre. Med extra fokus på att få bort klagomål på ojämn arbetsbelastning över året. Lösning: Förberedelsemate...


VAD VILL DU?

Har du någon gång försökt att; få kunder att betala mer för dina produkter än konkurrenternas, skapa en organisation där alla drar åt samma håll, eller öka konverteringen i dina butiker? De...


08-649 75 00

Fortfarande det mest effektiva sättet för långväga kommunikation