Portfolio Tag: Design

KFS – HANDLEDARUTBILDNING

Beteende vi vill styra: - Övergripande nivå: Bredda hur KFS medlemsföretag jobbar med rekrytering. - Individnivå: Bättre introduktion av nya medarbetare på arbetsplatsen. En bra strukturer...


MÅLERIFÖRETAGEN – BLANKETTER

Beteende vi vill styra: Korrekt hantering av all pappersexcercis. Och det utan att medlemsföretagen har en juristexamen. Lösning: Översyn av Måleriföretagens alla blanketter. Målsättningen m...


MÅLAREMÄSTARNA – ORGANISATIONSMODELL

Beteende vi vill förändra: Få de anställda att jobba tillsammans, även om de är på olika avdelningar, för att uppnå det övergripande målet – Service till medlemmarna. Lösning: Grafisk...


VAD VILL DU?

Har du någon gång försökt att; få kunder att betala mer för dina produkter än konkurrenternas, skapa en organisation där alla drar åt samma håll, eller öka konverteringen i dina butiker? De...


08-649 75 00

Fortfarande det mest effektiva sättet för långväga kommunikation