Efternamn & Co skapar resultat i form av ökad omsättning, lojala medarbetare, smartare företagskultur och högre vinst. Nedan är exempel på projekt vi har genomfört. Vems beteende vill du förändra? – Och hur?